NA BUDOWĘ (gdzie działka jest wkładem własnym)

Realizacja inwestycji budowlanej wiąże się z koniecznością przeznaczenia na ten cel sporej sumy pieniędzy, a jednym z narzędzi pozwalających na pozyskanie środków jest kredyt hipoteczny.

Obecnie, ze względu na niepewność związaną z sytuacją gospodarczą i pogarszające się nastroje na rynkach, banki bardzo ostrożnie podchodzą do kwestii finansowania prywatnych inwestycji budowlanych. W rezultacie, bardzo skrupulatnie badają zdolność finansową, wymagają też wniesienia znacznie wyższego wkładu własnego niż jeszcze kilka lat temu.

W przypadku większości banków, zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego, jest to obecnie od 20% do 30% wartości nieruchomości. To niemała kwota, w dodatku nie mogą to być pieniądze pozyskane w ramach innej pożyczki. Warto więc mieć świadomość, że środki niekoniecznie trzeba dostarczyć w postaci gotówki. Wkładem własnym może być również działka, na której powstanie inwestycja lub inna nieruchomość będąca naszą własnością – ważne, aby nie były obciążone hipoteką. Jeżeli zdecydujemy się na takie zabezpieczenie inwestycji, dana nieruchomość zostanie poddana wycenie przeprowadzonej przez rzeczoznawcę, co pozwoli na dokładne określenie jej wartości.

NA ZAKUP, gdzie mamy do dyspozycji nawet banki z 10% wkładem własnym.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, zalecany wkład własny wymagany przez banki powinien wynosić obecnie nie mniej niż 20 procent wartości nieruchomości, którą wnioskodawca zamierza nabyć. Tak znaczący wzrost spowodowany jest przede wszystkim zamrożeniem gospodarki oraz niepewnością co do tego, jak działania ograniczające rozwój pandemii wpłyną zarówno na lokalne, jak i światowe rynki.

Mimo niepewnej sytuacji rynkowej, nadal jednak możliwe jest skorzystanie z usług niektórych instytucji finansowych oferujących 10% wkład własny przy zakupie nieruchomości lub mieszkania. Jest to relatywnie konkurencyjna propozycja, jednak należy pamiętać, że obarczona została dodatkowymi zabezpieczeniami, które w ostatecznym rozliczeniu podnoszą koszt całkowity kredytu. Banki oferujące finansowanie obłożone koniecznością zgromadzenia środków własnych na zakup nieruchomości na poziomie niższym niż 20 procent, wymagają wykupienia dodatkowego produktu – ubezpieczenia od niskiego wkładu.

Kontakt
Kontakt